Nyheder fra bestyrelsen


Papir bliver til pap

Fra Bente Møller Olsen som arbejder hos Helmers Vognmandsforretning.

Jeg vil bare lige oplyse, at der nu er sat papcontainere op ved Strandlykken og Strandkrogen, og papircontainerne er fjernet.

Papcontainerne tømmes fast hver torsdag.


Info fra bestyrelsen

Efter en varm, men også våd sommer, er vi nu nået til efteråret.

Vi håber, at alle har haft glæde af badebroen, de nye trapper og bord- bænkesæt som foreningen har indkøbt.

Broelementerne blev taget op, mens vejret og tidevandet var til det, så broen er i sikkerhed inden vinterstormene. På fællesarealet har foreningen fået slået det lange græs. Vi har lavet en aftale med Tonny om at gennemgå vejene og evt. lappe hullerne inden vinter. Der arbejdes videre med indkøb af nye gynger, samt dræning af arealet ved legepladsen.

Vi ønsker alle en god og hyggelig vinter og nyd Samsøs unikke nattemørke

 

Med venlig hilsen

Lykkestrup Strand Grundejerforening